Τα τμήματα

Δεν είναι σχολείο, είναι οικογένεια “Παιδική Μελωδία”

Στο Παιδικό Σταθμό “Παιδική Μελωδία” λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα

Βρεφικό

Στο σχολείο μας λειτουργούν 4 βρεφικά τμήματα τα οποία φιλοξενούν βρέφη από 7 μηνών έως την ηλικία των 2,5 ετών. Μέσα από δραστηριότητες στόχος μας είναι η ανάπτυξη των βασικών 5 αισθήσεων καθώς και δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας.

Προνηπιακό

Λειτουργούν 4 τμήματα μικρών προνηπίων. Απευθείνονται σε ηλικίες από τα 2,5 χρόνια έως την ηλικία των 4 ετών – μέχρι την φοίτηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Νηπιαγωγείο

Η προετοιμασία για το δημοτικό σχολείο ξεκινάει πάντα με τις σωστές βάσεις. Στη Παιδική Μελωδία λειτουργεί 5θέσιο νηπιαγωγείο (νηπίων & Προ νηπίων). Οι τάξεις χωρίζονται ηλικιακά, ώστε όλα τα παιδιά που θα φύγουν για το δημοτικό να είναι στα ίδια τμήματα.

Θα θέλατε μια ξενάγηση στους χώρους του σχολείου ?

Κλείστε ραντεβού