Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Περιεχόμενα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 1

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. 2

Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 3

Σκοπός της παρούσας πολιτικής. 3

Πότε χρειάζεται να μας δώσετε προσωπικά σας στοιχεία. 4

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας : (Διεύθυνση IP , URL, Browser, OS) 4

Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα – Πολιτική cookies. 4

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας. 4

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν, όπως πχ το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από την μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησής σας. 5

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies δύο κατηγοριών: 5

Ως  απαραίτητα  cookies  εννοούμε όσα έχουν  αξιολογηθεί  ως  απαραίτητα  υπό  τεχνική  –  λειτουργική άποψη,  καθώς  χωρίς  αυτά  δεν  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  (ασφαλής)  σύνδεση  στην ιστοσελίδα  για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή εν γένει για την παροχή της  υπηρεσίας  διαδικτύου που ζήτησε συγκεκριμένα ο χρήστης (πχ τοποθέτηση προϊόντων στο καλάθι αγορών).  Για  τα   cookies  αυτής της κατηγορίας, ο νόμος  δεν  απαιτεί  την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Για όλες τις άλλες κατηγορίες cookies και σύμφωνα με το Ν.3471/2006, αρ. 4, παρ. 5,  η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωσή του. Αναλυτική ενημέρωση για τα χρησιμοποιούμενα cookies, την λειτουργία που αυτά επιτελούν ανά κατηγορία, τη διάρκειά τους και τους αποδέκτες τους, μπορείτε να δείτε εδώ. 5

Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας πατώντας  την  σχετική  επιλογή  στο  αναδυόμενο παράθυρο επιλογής, η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ χρησιμοποιεί cookies για τη στατιστική ανάλυση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και ορισμένων άλλων στοιχείων αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της σελίδας, τα οποία μας παρέχονται σε μορφή που δεν είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα. 5

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δώσατε για την εγκατάσταση των μη αναγκαίων cookies και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις,  πατώντας  στην  σχετική  ένδειξη  «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  COOKIES»,  η  οποία  βρίσκεται κάτω αριστερά/δεξιά στην ιστοσελίδα μας. 5

Λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης. 5

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας ή κλείνετε ραντεβού μαζί μας μέσω της φόρμας ραντεβού  6

Όταν υποβάλλετε αίτηση πρόσληψης μέσω της φόρμας υποβολής βιογραφικού. 6

Σε περίπτωση που συμμετείχατε σε εκδηλώσεις μας. 7

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR); 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ. 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ. 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ. 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ. 8

Τρόπος άσκησης των άνω δικαιωμάτων: 9

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων. 9

Γιατί είναι νόμιμη η χρήση των δεδομένων σας ; 9

Σύμβαση μαζί σας. 10

Νόμιμο συμφέρον μας. 10

Νομική μας υποχρέωση. 10

Ποιοι μπορεί να είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων; 11

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες. 11

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. 11

Υπερσυνδέσεις (Links) 12

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάθε φορά την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας που εισέρχεστε. Εάν οι υπερσύνδεσμοι της ιστοσελίδας μας οδηγούν σε ιστότοπους που παρουσιάζουν στο κοινό προστατευόμενα πνευματικά έργα, δεν φέρουμε ευθύνη για την περίπτωση που η παρουσίαση σε αυτούς γίνεται χωρίς την άδεια των δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ δεν τοποθετεί ουδέποτε υπερσυνδέσμους με κερδοσκοπικό σκοπό και ελέγχει κατά το δυνατόν τους υπερσυνδέσμους αυτούς, ως προς τους ιστότοπους που οδηγούν, ώστε να αποφεύγει την παρουσίαση προστατευόμενων έργων χωρίς την άδεια του δικαιούχου των πνευματικών ή συγγενικών τους δικαιωμάτων. 12

Ενημέρωση και τροποποίηση. 12

 

 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ  θεωρεί τα προσωπικά σας δεδομένα πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό συμμορφώνεται με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ  δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική αυτή ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα :

https://paidikimelodia.gr

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα για την ιστοσελίδα αυτή είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ Σ. -ΚΑΠΡΟΥΤΣΟΣ Γ. ΟΕ», και το διακριτικό τίτλο ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ, που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης (Ποσειδώνος 100) κι εκπροσωπείται νόμιμα Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: +30 2310471545, Email: info@paidikimelodia.gr ).

Σκοπός της παρούσας πολιτικής.

Σκοπός της πολιτικής μας είναι να αποτυπωθούν με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής:

 • Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω του ιστότοπού μας, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση
 • Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
 • Ποια έννομα συμφέροντά μας επιδιώκουμε
 • Τι ισχύει για τη συγκατάθεσή σας όταν είναι απαραίτητη
 • Τι ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies
 • Τι ισχύει για τις Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
 • Τι ισχύει για τα δεδομένα σας και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Υπερ-σύνδεσμοι (links)

 

Πότε χρειάζεται να μας δώσετε προσωπικά σας στοιχεία

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας : (Διεύθυνση IP , URL, Browser, OS)

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της. Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο και στόχο έχει τη διασφάλιση των δικτύων από κακόβουλες ενέργειες. Για τον ίδιο λόγο, η λειτουργία αυτή συλλέγει πληροφορίες για τον τύπο του περιηγητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα (windows, android, iOS κλπ) του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα και αποθηκεύονται για το ελάχιστο αναγκαίο διάστημα για την ασφάλεια των δικτύων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας πριν τη λήψη τους, καθώς είναι αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία κάθε ιστοσελίδας.

Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται σε αρχεία καταγραφής (log files) στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας μας για 2 μήνες και στη συνέχεια διαγράφονται με ασφάλεια.

 Νόμιμη βάση για την χρήση των στοιχείων σας αυτών είναι το έννομο συμφέρον μας για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση αυτών των στοιχείων σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εφόσον τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εννόμων συμφερόντων μας ή της αναγκαιότητας συλλογής των δεδομένων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων. Για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού, δείτε παρακάτω στο κεφάλαιο «δικαιώματα».

 

Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα – Πολιτική cookies

H ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ , χρησιμοποιεί τα ελάχιστα απαιτούμενα cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας και την απάντηση σε αιτήματα που υποβάλλετε (μέσω της φόρμας επικοινωνίας, της φόρμας ραντεβού ή βιογραφικού) ώστε να μας σταλούν τα στοιχεία που υποβάλλετε με το μήνυμά σας).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

 Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν, όπως πχ το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από την μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησής σας.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies δύο κατηγοριών:

•  Απαραίτητα

Ως  απαραίτητα  cookies  εννοούμε όσα έχουν  αξιολογηθεί  ως  απαραίτητα  υπό  τεχνική  –  λειτουργική άποψη,  καθώς  χωρίς  αυτά  δεν  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  (ασφαλής)  σύνδεση  στην ιστοσελίδα  για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή εν γένει για την παροχή της  υπηρεσίας  διαδικτύου που ζήτησε συγκεκριμένα ο χρήστης (πχ τοποθέτηση προϊόντων στο καλάθι αγορών).  Για  τα   cookies  αυτής της κατηγορίας, ο νόμος  δεν  απαιτεί  την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Για όλες τις άλλες κατηγορίες cookies και σύμφωνα με το Ν.3471/2006, αρ. 4, παρ. 5,  η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωσή του. Αναλυτική ενημέρωση για τα χρησιμοποιούμενα cookies, την λειτουργία που αυτά επιτελούν ανά κατηγορία, τη διάρκειά τους και τους αποδέκτες τους, μπορείτε να δείτε εδώ.

 

•  Επίδοσης (στατιστικής ανάλυσης)

Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας πατώντας  την  σχετική  επιλογή  στο  αναδυόμενο παράθυρο επιλογής, η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ χρησιμοποιεί cookies για τη στατιστική ανάλυση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και ορισμένων άλλων στοιχείων αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της σελίδας, τα οποία μας παρέχονται σε μορφή που δεν είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δώσατε για την εγκατάσταση των μη αναγκαίων cookies και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις,  πατώντας  στην  σχετική  ένδειξη  «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  COOKIES»,  η  οποία  βρίσκεται κάτω αριστερά/δεξιά στην ιστοσελίδα μας.

Λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης

Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες ή άλλες σημαντικές συνέπειες για σας, ούτε δημιουργούμε προφίλ για σας με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας ή κλείνετε ραντεβού μαζί μας μέσω της φόρμας ραντεβού

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμα σας στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Επίσης, στην ιστοσελίδα μας διατίθεται φόρμα ραντεβού, μέσω της οποίας μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ώστε να σας ξεναγήσουμε στους χώρους μας, να συζητήσουμε μαζί σας για την εγγραφή του παιδιού σας, να ενημερωθείτε ως γονείς παιδιού που ήδη φοιτά σε μας, καθώς και να συνομιλήσουμε για οποιοδήποτε άλλο θέμα επιθυμείτε.  Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δηλώσετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να ρυθμίσουμε το ραντεβού σας ή να απαντήσουμε στο μήνυμά σας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή τη φόρμα των ραντεβού, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε. Αντίθετα, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου για να ταξιδεύει με ασφάλεια και αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές αφού παραληφθεί. Θα διατηρήσουμε το μήνυμα σας στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο μας για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για λόγους απόδειξης της συναλλαγής, εφόσον απαιτείται για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομίμων αξιώσεών μας. Τα παραπάνω στοιχεία σας θα επεξεργαστούμε με νομική βάση την αίτησή σας για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μας προς εσάς (όταν ενδιαφέρεστε για την εγγραφή του παιδιού σας),  την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας του παιδιού σας (όταν πρόκειται για ενημέρωση σας ως γονέων παιδιού που φοιτά σε μας), ή το έννομο συμφέρον μας να απαντούμε σε αιτήσεις γονέων ενδιαφερομένων για τις υπηρεσίες μας.

 

Όταν υποβάλλετε αίτηση πρόσληψης μέσω της φόρμας υποβολής βιογραφικού

Στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύουμε τις κατά καιρούς διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος γι’ αυτές έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη φόρμα αποστολής βιογραφικού του, ώστε να υποβάλλει αίτημα για την αξιολόγηση και την πρόσληψή του. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, μαζί με ένα σύντομο σημείωμα για τον εαυτό του και να μεταφορτώσει ηλεκτρονικό αρχείο βιογραφικού του.  Θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας αυτά με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής σας και με νομική βάση την αίτηση σας προ της σύναψης σύμβασης εργασίας μαζί σας. Τα στοιχεία σας αυτά θα διατηρήσουμε 6 μήνες εφόσον δεν επακολουθήσει πρόσληψή σας για τη δημοσιευθείσα θέση εργασίας, και έως 2 έτη, εφόσον εσείς δηλώσετε εγγράφως ότι επιθυμείτε τη διατήρησή τους αυτή από εμάς για την περίπτωση που ανοίξει νέα παρόμοια θέση εργασίας στο μέλλον.

Σε περίπτωση που συμμετείχατε σε εκδηλώσεις μας

Εάν εσείς ή τα παιδιά σας που φοιτούν σε μας συμμετείχατε σε εκδηλώσεις ή δράσεις μας , είναι πιθανόν απεικονίσεις αυτών των εκδηλώσεων να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας, εφόσον μας είχατε δώσει γι’ αυτό τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλείτε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας αυτή, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, τηλεφωνώντας μας στο 2310471545 ή στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@paidikimelodia.gr .

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR);

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από την ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ

Μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ηλεκτρονική μορφή. Το δικαίωμα σας αυτό ισχύει:

Α) εφόσον τα παρείχατε οι ίδιοι

Β)είτε δίνοντας τη συγκατάθεση σας

Γ)είτε για την σύναψη σύμβασης μαζί μας.

Θα τα παραλάβετε  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δηλαδή σε έναν τύπο ηλεκτρονικού αρχείου ευρέως χρησιμοποιούμενο και εύκολα αναγνώσιμο από τα κοινά λογισμικά), καθώς και να τα διαβιβάζετε ή να ζητάτε την διαβίβαση τους από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό, να μη επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται. Δεν μπορούν να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που οφείλουμε να διατηρούμε εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.

Αυτό το δικαίωμα σας ισχύει εφόσον ο λόγος της επεξεργασίας τους εκ μέρους μας είναι το νόμιμο συμφέρον μας και εσείς έχετε αντίρρηση που οφείλεται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας (για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό  επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Αυτό θα ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και μέχρι να το επαληθεύσουμε, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται είναι παράνομη, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια, ή όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Η Αρχή συνιστά να   έρχεστε πρώτα σε επαφή μαζί μας για να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σας. Μπορείτε να το κάνετε δωρεάν, με email στο  info@paidikimelodia.gr).  Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210- 6475600, www.dpa.gr, email: complaints@dpa.gr). 

Τρόπος άσκησης των άνω δικαιωμάτων:

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στο  info@paidikimelodia.gr ). 

Είναι πιθανόν να χρειαστεί να σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτοποίησής σας πριν απαντήσουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν ασκεί κάποιος άλλος δικό σας δικαίωμα.

Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του, ή αν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, θα ενημερώνεστε σχετικά τουλάχιστον εντός μηνός για την καθυστέρηση που μπορεί να συνεπάγεται η πολυπλοκότητα του αιτήματος.

Οι πληροφορίες και όλες οι σχετικές ενέργειες απάντησης στα αιτήματα σας παρέχονται δωρεάν, εκτός αν είναι υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα.

 

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο  χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για το σκοπό που συλλέχθηκαν.  

 

Γιατί είναι νόμιμη η χρήση των δεδομένων σας ;

Για να είναι νόμιμη η χρήση των δεδομένων σας, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος που προβλέπεται από το νόμο (νομική βάση). Σε κάθε περίπτωση που κάνουμε χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, αυτό γίνεται μόνο εφόσον συντρέχει κάποιος από τους νόμιμους αυτούς λόγους που είναι συγκεκριμένα:

Σύμβαση μαζί σας

 

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μπορεί να μας αποστείλετε αίτημα για την εγγραφή του παιδιού σας στον παιδικό μας σταθμό. Επίσης, μέσω της φόρμας αποστολής βιογραφικού, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για εργασία σε μας.

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που μας δίνετε τα επεξεργαζόμαστε με βάση την αίτησή σας για λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, δηλαδή για να εξετάσουμε το κατάλυμά σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε.

 

Νόμιμο συμφέρον μας.

Ο νόμος επιτρέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις για την επίτευξη νόμιμων συμφερόντων της ανάπτυξης ενός οργανισμού, της προώθησης των δράσεων και των υπηρεσιών του και τη βελτίωση τους, (εκτός αν έναντι αυτών των συμφερόντων υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ατόμου). Φροντίζουμε να μην προσβάλλουμε θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας για την εξυπηρέτηση δικών μας εννόμων συμφερόντων. Γι’ αυτό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με την βάση αυτή, μόνο αν αυτή η επεξεργασία δεν σας είναι ιδιαίτερα ενοχλητική ή επεμβατική.

 Το νόμιμο συμφέρον μας να ικανοποιούμε τους γονείς των παιδιών που φοιτούν σε μας, αλλά και τους υφιστάμενους ή δυνητικούς συνεργάτες μας, μας επιτρέπει να απαντάμε σε ερωτήματα ή αιτήματα που υποβάλλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ή την φόρμα επικοινωνίας μας.

 

 

Νομική μας υποχρέωση 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα, επειδή μας υποχρεώνει κάποια νομική διάταξη. Για παράδειγμα θα πρέπει να μας δώσετε το ΑΦΜ σας εφόσον επιθυμείτε την έκδοση φορολογικού παραστατικού για τις υπηρεσίες που σας παρείχαμε ή για την εισφορά μέλους σας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η μη παροχή των αναγκαίων στοιχείων θα μας εμποδίσει να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε για να μην παραβούμε το νόμο.

Ποιοι μπορεί να είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

 • Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και στελέχη της ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Ενδέχεται στα δεδομένα σας να δώσουμε κατά περίπτωση πρόσβαση σε συνεργάτες μας, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μας (όπως πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων, διαχείρισης ιστοσελίδας, πάροχοι μηχανογραφικής υποστήριξης , κλπ) εφόσον οι υπηρεσίες τους είναι αναγκαίες για τη λειτουργία μας και την εξυπηρέτηση σας. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν δεσμευτεί απέναντι μας με σύμβαση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται να μην α αποκαλύπτουν  σε οποιονδήποτε άλλον.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν, πωληθούν ή γνωστοποιηθούν σε κανέναν  για λόγους εμπορικής προώθησης, χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ ή σε διεθνείς οργανισμούς, που δεν απολαμβάνουν απόφαση επάρκειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν είναι 100% ασφαλές. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ έχει προνοήσει να ετοιμάσει σχέδιο αντιμετώπισης κάθε τυχόν περιστατικού παραβίασης, προκειμένου να εξαλείψει ή να περιορίσει τις συνέπειες του , σύμφωνα με το οποίο εάν δημιουργηθεί υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, θα ενημερωθείτε άμεσα.

Υπερσυνδέσεις (Links)

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάθε φορά την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας που εισέρχεστε. Εάν οι υπερσύνδεσμοι της ιστοσελίδας μας οδηγούν σε ιστότοπους που παρουσιάζουν στο κοινό προστατευόμενα πνευματικά έργα, δεν φέρουμε ευθύνη για την περίπτωση που η παρουσίαση σε αυτούς γίνεται χωρίς την άδεια των δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ δεν τοποθετεί ουδέποτε υπερσυνδέσμους με κερδοσκοπικό σκοπό και ελέγχει κατά το δυνατόν τους υπερσυνδέσμους αυτούς, ως προς τους ιστότοπους που οδηγούν, ώστε να αποφεύγει την παρουσίαση προστατευόμενων έργων χωρίς την άδεια του δικαιούχου των πνευματικών ή συγγενικών τους δικαιωμάτων.

 

Ενημέρωση και τροποποίηση

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής: Απρίλιος 2021